NT2 Nederlands

Indien u een buitenlandse achtergrond heeft en u de Nederlandse taal wilt leren, kan ik u helpen door middel van een NT2 taaltraining. Hierbij leg ik de nadruk vooral op het aanleren van Nederlandse grammatica en het verbeteren van uw woordenschat om zo effectief te kunnen communiceren – zowel mondeling als schriftelijk.